Ta ett foto eller spela in ett videoklipp

I det här avsnittet förklaras de grundläggande kamerafunktionerna.


Tips

 • Kontrollera att linsen är ren. Ett fingeravtryck eller lite smuts kan försämra fotokvaliteten.
 • Använd självutlösaren när du behöver lite extra förberedelsetid eller för att undvika suddiga foton.
 • Kontrollera ofta enhetens minnesstatus. Högupplösta foton och videoklipp förbrukar mer minne.

OBS!

 • Observera att vissa funktioner eventuellt inte går att använda beroende på inställningarna.

 1. Starta kameran.
  • Tryck ned kameraknappen helt, svep (Ikon för Kamera) från låsskärmen eller tryck på (Ikon för Kamera) på programskärmen.
  • Tryck på strömknappen två gånger. Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Strömknappsfunktion] > [Starta kameran] när du vill aktivera den här funktionen.
 2. Svep på skärmen för att välja ett foto- eller videoläge.
 3. Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen.

Slutarknappen

Slutarknappen används på olika sätt beroende på kameraläget och vilka funktioner som är aktiverade.

 • (Bildtagningsknapp): Ta ett foto

 • (Startknapp): Spela in en video/återuppta inspelning

 • (Paus-knapp): Pausa en video

 • (Stopp-knapp): Sluta spela in en video

 • (Ikon för självutlösare på): Självutlösare aktiveras

 • (Ikon för pekläge på): Pekläge aktiveras

 • (Ikon för pekläge och självutlösare på): Pekläge och Självutlösare aktiveras