Ändringar efter det att programvaran uppdaterats till Android 11

I tillägg till uppdateringarna i Android 11, har en del befintliga funktioner ändrats. Nedan anges några av de större ändringarna när din enhet uppdaterats till Android 11.

Denna Hjälpguide beskriver inte alla funktioner i Android 11. Vissa funktioner, inställningar och delar av skärmdesignen kan skilja sig från innehållet i denna Hjälpguide när du uppdaterat enheten till Android 11.

Inspelning av enhetens skärm

 1. Dra statusfältet nedåt två gånger och tryck på (Ikon för skärminspelning) på panelen Snabbinställningar.

  Om du inte kan hitta (Ikon för skärminspelning) sveper du panelen Snabbinställningar åt vänster.

  Om det inte går att hitta ikonen på panelen Snabbinställningar trycker du på (Ikon för redigering) och drar och släpper (Ikon för skärminspelning) i den övre delen av skärmen.

 2. Följ anvisningarna på skärmen för att börja spela in skärmen.

  När du vill avsluta inspelningen drar du statusfältet nedåt och trycker på aviseringen om skärminspelning.

OBS!

 • Det går inte att använda den här skärminspelningsfunktionen och liknande funktioner i andra appar tillsammans med funktionerna [Skärmbild] eller [Spela in] i Spelförbättrare-appen.

Nya funktioner i Photo Pro

Hämta från minnet

Du kan registrera lägen eller inställningar som används ofta i förväg och hämta dem när du tar foton.

Tryck på [MENU] > [Tagning] > [Kamerainställningarnas minne] och följ anvisningarna på skärmen.

När du vill använda minneshämtningsläget väljer du [MR] i fotoläge, bekräftar inställningarna och trycker på [Ställ in].

Inställning av bildförhållande

(Ikon för bildformat) har lagts till i området för inställningsikoner på standby-skärmen.

Nya funktioner i Cinema Pro

Bild som visar var varje parameter finns på Cinema Pro-appskärmen. Området till höger, uppifrån och ned, (A) och (B).

Ställa in funktioner för kameraknappen eller volymknapparna (A)

Det går att ställa in funktionerna för kameraknappen eller volymknapparna.

Tryck på (Menyikon) och välj [Tilldela slutarknapp] eller [Tilldela volymknappar].

Återställa vitbalansen (B)

Det går att återställa vitbalansinställningen på clip-menyerna.

Svepgester för uppspelning av inspelade videoklipp eller stillbilder

Svep åt vänster eller höger under uppspelning av ett videoklipp eller en stillbild när du vill se föregående eller nästa videoklipp eller stillbild.

Nya funktioner i Spelförbättrare

Lagra spelikoner

Du kan lagra och hantera alla spelappar tillsammans i Mina spel. Spelikoner som du sparar på appskärmen Spelförbättrare döljs från startskärmen och panelen med appar.

När du vill använda den här funktionen trycker du på (Ikon för Inställningar) (A) och aktiverar [Spara spelikoner]-omkopplaren.

Se till att du inte har ändrat startskärm från [Xperia Home] och att (Ikon för Spelförbättrare) finns på startskärmen för att aktivera denna funktion.

Bild som visar platsen för inställningsikonen överst till höger (A) i Spelförbättraren

Optimera V.C.-mikrofon

[Optimera V.C.-mikrofon]-funktionen har lagts till på [Spelläge]-menyn som visas när du spelar.

Den här funktionen förbättrar ljudkvaliteten för mikrofonen när du pratar via ett headset med en inbyggd mikrofon som är anslutet till 3,5 mm-uttaget på enheten, t. ex. ett headset för spel.

Nya funktioner i Side sense

Det är lättare att flytta Side sense-fältet och du kan placera det var som helst på skärmen.

 • Om du vill flytta Side sense-fältet uppåt och nedåt håller du Side sense-fältet intryckt och drar det.

 • Du kan placera beröringspositionen var du vill på skärmen genom att hålla Side sense-fältet intryckt och sedan dra det mot mitten av skärmen. Formen på Side sense-fältet ändras till en cirkel.

  Dubbeltryck på cirkeln för att öppna Side sense-menyn.

  Dra fingret uppåt på cirkeln för att visa Flerfönster-menyn och dra fingret nedåt på cirkeln för att återgå till föregående skärm.

  Dra cirkeln till kanten av skärmen för att ändra cirkeln tillbaka till Side sense-fältet.

Diagram som visar hur Side sense-fältet dras mot mitten av skärmen.

SIM-kortsinställningar

Menystrukturen för SIM-kortsinställningarna och inställningarna för mobilnät har ändrats.

Inställningsskärm för SIM-kort

 • När ett SIM-kort används:

  Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [Mobilnätverk] när du vill ställa in SIM-kortet.

  Bild på SIM-kortets inställningsskärm för ett SIM-kort.

 • När två SIM-kort används:

  Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] och tryck sedan på namnet på det SIM-kort vars funktioner du vill ställa in.

  Bild på SIM-kortets inställningsskärm för två SIM-kort.

  Tips

  • Om du ställer in ett SIM-kort för samtal och det andra SIM-kortet för datakommunikation kan det hända att det inte går att få tillgång till internet när du pratar i telefon. Aktivera i sådana fall [Mobildata under samtal]-omkopplaren på SIM-kortet för samtal. Du kan nu använda datakommunikation även under samtal.

Ställa in funktionen för nåbarhet med dubbla SIM-kort (endast när två SIM-kort används)

Starta mobilappen och tryck på (Ikon för mer) > [Inställningar] > [Konton för samtal] > [Nåbarhet med dubbla SIM].