Ställa in rätt skärpa

Kamera-appen detekterar automatiskt människors ögon eller ansikten och ställer in skärpan efter dem. När ett ansikte finns med i bilden detekterar kameran automatiskt ett av ögonen, indikerar det med en grön ram och ställer in skärpan efter det (ögon-AF-funktionen). Om du trycker på (Ikon för ögon-AF) medan skärpan är inställd på ett öga, ställer kameran in skärpan på ansiktet/ansiktena i stället.

OBS!

  • Ögon-AF-funktionen går bara att använda när du använder huvudkameran.

Bild över hur man ställer in skärpan på ett öga.

Automatisk skärpeinställning

  1. Tryck på det område som du vill ställa in skärpan efter medan du använder huvudkameran.
    (Ikon för att ställa in skärpan) visas och kameran ställer in skärpan efter det område du tryckte på.
    Tryck på skärmen för att ändra skärpeinställningsområdet.
    Tryck ned kameraknappen halvvägs för att låsa skärpan. Färgen på den runda ramen ändras.
  2. Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att ta ett foto.

OBS!

  • Detta alternativ varierar beroende på vilket kameraläge som är valt.