Fotograferingstips

Kameran kan visa fotograferingstips och hjälpa dig att ta ett foto. Innan du tar foton kommer kameran att meddela dig ifall fingret täcker objektivet eller om bilden är oskarp. När du har tagit foton kontrollerar kameran om det förekommer suddiga bilder och du kan få tips om att ta om foton.

OBS!

  • Den här funktionen går bara att använda när du tar foton.
  1. Tryck på (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.
  2. Tryck på [Visa fotoråd] och välj ett alternativ.
    Inställningen sparas.

Inställningar för fotograferingstips

  • Före och efter att foton tas: Fotograferingstips visas både före och efter fotograferingen.
  • Endast efter att fotos tas: Fotograferingstips visas endast efter att du tagit foton.
  • Av: Inga fotograferingstips visas.