Datum och tid

Du kan ändra datum och tid på enheten.
  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Datum och tid].
    Du hittar inställningen under [Avancerat].
  2. Om du vill ställa in datumet eller klockan manuellt, trycker du på reglaget [Automatisk datum och tid] för att stänga av funktionen.
    Om du vill ställa in tidszonen manuellt, trycker du på reglaget [Använd nätverkets tidszon] för att stänga av funktionen.
  3. Tryck på önskat alternativ för att redigera och ändra värdena.