Ta en skärmbild

Du kan ta en stillbild av vilken skärm som helst på enheten i form av en skärmbild. När du har tagit en skärmbild kan du visa, redigera och dela bilden. Skärmdumpar som du tar sparas automatiskt i enhetens internminne.
  1. Tryck på volym ned-knappen (A) och strömknappen (B) samtidigt.

    Beskrivning av framsidan med strömknappen och volym ned-knappen. Höger sida, uppifrån och ned, A och B.

Tips

  • Du kan tilldela funktionen att ta skärmbilder till en gest i Side sense-fältet. För att ta en skärmbild med hjälp av Side sense-fältet ska du hitta och trycka på [Inställningar] > [Skärm] > [Side sense] > [Tilldelningar av gestfunktion], välja en gest bland [Trycka till två gånger på], [Dra uppåt] och [Dra nedåt] och sedan trycka på [Ta skärmdump].

Ta en skärmbild av en nyligen använd app

  1. Tryck på (Översiktsknapp) i navigeringsfältet.

    Bild som visar positionen för översiktsknappen i området längst ned till höger.

  2. Svep åt vänster eller höger för att välja den app som du vill ta en skärmbild av och tryck sedan på [Skärmbild].

    Bild som visar var man sveper för att välja en app som man vill ta en skärmbild av och läget för skärmbildsknappen