Ändringar efter det att programvaran uppdaterats till Android 12

I tillägg till uppdateringarna i Android 12, har en del befintliga funktioner ändrats. Nedan anges några av de större ändringarna när din enhet uppdaterats till Android 12.

Denna Hjälpguide beskriver inte alla funktioner i Android 12. Vissa funktioner, inställningar och delar av skärmdesignen kan skilja sig från innehållet i denna Hjälpguide när du uppdaterat enheten till Android 12.

Ta en skärmbild

Du kan ta en skärmbild på följande sätt.

 1. Tryck på volym ned-knappen (A) och strömknappen (B) samtidigt.

  Beskrivning av framsidan med strömknappen och volym ned-knappen. Höger sida, uppifrån och ned, A och B.

OBS!

 • Det går inte längre att ta skärmbilder genom att trycka länge på strömknappen.

Rullande skärmdumpar

Du kan ta en skärmbild av en skärm som är rullningsbar.

OBS!

 • Rullande skärmdumpar är tillgängliga om appen stödjer funktionen.
 1. Tryck på volym ned-knappen och strömknappen samtidigt.

 2. Tryck på [Fånga mer].

  Bild som visar positionen för knappen Fånga mer i området längst ned till höger.

 3. Dra linjen för att justera skärmbildsområdet och tryck sedan på [Spara].

  Bild som visar positionen för knappen Spara i området längst upp till vänster.

Enhandsläge

Metoden för enhandsläge har ändrats från att förminska hela skärmen till att sänka den.

 1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Skärm] > [Enhandsläge] och tryck sedan på reglaget [Använd enhandsläge] när du vill aktivera funktionen.

  Ställ in fler alternativ genom att följa anvisningarna på skärmen.

 2. Dubbeltryck på (Startskärmsknapp) för att använda enhandsläget.

 3. Dubbeltryck på (Startskärmsknapp) igen eller tryck var som helst över appen för att avsluta enhandsläget.

Stöd för bildformatet AVIF

Android 12 stödjer nu bildformatet AVIF. Bildformatet AVIF uppnår bättre komprimering än andra format med fin bildkvalitet.

Nya funktioner i Photo Pro

[Tips] för att gå till webbplatsen med Photo Pro-tips

[Tips] har lagts till posterna i [MENU].

Tryck på [MENU] > [Konfiguration] > [Tips] för att gå till webbplatsen med Photo Pro-tips.

Nya funktioner i Cinema Pro

Följande menyer har lagts till.

Bild av Cinema Pro-skärmen som visar numreringen av varje funktion. Området längst upp till höger, A. Området längst ned, B.

 • Byte av visningssätt vid visning av det återstående minnet (A)

  Det återstående minnet (B) kan visas som den återstående inspelningstiden. Tryck på (Menyikon) > [Återstående minnesformat] för att växla mellan att visa den återstående inspelningstiden och den återstående minneskapaciteten.

 • Åtkomst till webbplatsen med Cinema Pro-tips (A)

  Tryck på (Menyikon) > [Tips] för åtkomst till webbplatsen med Cinema Pro-tips.

 • Ytterligare [Ljudinställningar] i menyn (A)

  Du kan ställa in [Intelligent vindfilter] och [Ljudnivå] i menyn [Ljudinställningar]. Tryck på (Menyikon) > [Ljudinställningar].

Nya funktioner för Spelförbättrare

Visa en webbplats eller använda andra appar när du spelar ett spel

 1. Tryck på (Flytande ikon) > [Multikörning] medan du spelar ett spel.
 2. Tryck på [WEBB], [YouTube] eller [APPAR].
  • Om du vill gå tillbaka till menyn trycker du på (Bakåt-knapp).
  • Om du vill minimera [Multikörning] trycker du på (Minimera-knapp).
  • När du väljer en app i [APPAR] öppnas appen i popup-fönstret.

   Bild över popup-fönstret under spel

   Tryck på popup-fönstret för att visa användningsikoner.

   Bild som visar var de olika ikonerna finns i popup-fönstret när man spelar spel. Höger sida, uppifrån och ned, 1 till 6.

   1. Dra för att ändra storlek på fönstret.
   2. Dra för att flytta fönstret.
   3. Visa Spelförbättrare-menyn.
   4. Tryck om du vill minimera fönstret. Öppna pop-up-fönstret på nytt genom att trycka på (Flytande ikon) eller (Neddragbart fält).
   5. Tryck om du vill maximera fönstret.
   6. Tryck om du vill stänga fönstret.

Tilldela åtgärder till kameraknappen

Du kan tilldela en åtgärd i Spelförbättraren som används under spel till kameraknappen. Se lämpligt ämne i ”Relaterade avsnitt” för mer information.

Andra uppdaterade funktioner

Slå på skärmen med ett knapptryck

Du kan slå på skärmen inte bara genom att trycka på strömknappen utan även genom att trycka på kameraknappen eller volymknappen.

Tryck på [Inställningar] > [System] > [Rörelser] och tryck sedan på reglaget [Väck skärmen vid knapptryck] för att aktivera funktionen.