Musikappens funktioner

I det här avsnittet förklaras funktioner som är användbara när du använder appen Musik.

Redigera musikinformation

  1. Tryck på omslaget på musikspelarens skärm när en låt spelas upp i appen Musik och tryck därefter på [Redigera musikinfo].
  2. Redigera informationen efter eget önskemål.
  3. Tryck på (Ikon för redigering) om du vill ange skivomslag och välj sedan ett alternativ.
  4. Tryck på [SPARA] när du är klar.

Spela upp musik i bakgrunden

  1. Tryck på (Startskärmsknapp) när en låt spelas upp för att gå till startskärmen.
    Appen Musik fortsätter att köras i bakgrunden.
    Om du vill öppna appen Musik igen drar du statusfältet nedåt och trycker på aviseringen för Musik. Du kan även trycka på (Ikon för Musik).