Statusikoner

(Ikon för signalstyrka)

Dessutom visas typen av mobilnät när mobildata sänds och hämtas.

(Ikon för ingen signal)

(Ikon för dataroaming)

(Ikon för Wi-Fi-signal)

En Wi-Fi-anslutning är aktiverad och data överförs.
Numret som visas till vänster om ikonen varierar beroende på Wi-Fi-standarden för den aktuella anslutningen.

(Ikon för Wi-Fi-anslutningsfel)

En Wi-Fi-anslutning är aktiverad men det finns inte någon Internetanslutning.

Den här ikonen visas även när du försöker ansluta till ett captive portal-nätverk. Krysset försvinner efter när du loggat in.
Om Google är blockerat där du befinner dig kan krysset visas även om enheten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk och det finns en fungerande Internetanslutning.

(Ikon för batteristatus)

(Ikon för uppladdning av batteri)

(Ikon för STAMINA-läge)

(Ikon för flygplansläge)

(Ikon för avstängd mikrofon)

(Ikon för högtalartelefon)

(Ikon för avstängt ljud)

(Ikon för vibration)

(Ikon för alarm)

(GPS-ikon)