Volym och vibrationer

Volym och vibrationer kan ändras antingen med volymknapparna eller genom en inställning.

Du kan ändra volymerna för ringsignaler, media, alarm och samtal. Du kan dessutom ange att enheten ska vibrera.

OBS!

 • De valda inställningarna för volym och vibration kan åsidosättas av appinställningar.

Ändra volymen

 1. Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen för att ändra volymen för media.
  Tryck på (Ikon för mediavolym) för att snabbt sätta på eller stänga av volymen för media.
 2. Tryck på (Ikon för Justera volym) för att ändra volymen för samtal, ringsignaler och aviseringar eller alarm.
  Använd respektive skjutreglage för att justera volymen. Tryck på [Se mer] för fler alternativ.

Aktivera vibrationsläget

 1. Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.
 2. Tryck på ikonen som visas ovanför skjutreglaget en eller flera gånger tills (Ikon för vibration) visas.

Aktivera ljud med vibrationer för inkommande samtal

 1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud].
 2. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget [Vibrera vid samtal].