Mobildataanslutning

För att få tillgång till Internet via en mobildataanslutning krävs rätt Internetinställningar.

  • För de flesta mobilnät och operatörer är inställningarna redan förinstallerade i enheten, vilket gör att du kan börja använda Internet på en gång.
  • Du kan kontrollera manuellt om det finns uppdateringar för Internet-inställningarna. Om du ändrar eller raderar en Internet-inställning av misstag kan du återställa Internet-inställningarna.
  • Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [Mobilnätverk] för att få fler alternativ för mobilnät.