Använda Spelförbättrare vid spelande av spel

Du kan skräddarsy olika inställningar som används när du spelar spel.
 1. Tryck på (Flytande ikon) medan du spelar ett spel.
 2. Tryck på och konfigurera önskade inställningar i menyn som öppnas.

  Bild över Spelförbättrare-menyn.

  • [Spelläge]: Välj ett alternativ för att optimera enheten för spel bland [Prioritera enhetsprestanda], [Balanserat] och [Batteritid prioriteras]. Det går även att ställa in följande alternativ.
   • [H.S.-strömreglering]: Begränsa försämringar av prestanda och batteri som orsakas av att enheten överhettas under laddning.
  • [Fokusinställningar]: Fokusera på spelet genom att blockera alla aviseringar, inkommande samtal, kameraknappen och andra inställningar som kan störa spelandet. Du kan även ställa in [Optimera pekområde] för att begränsa pekområdet i liggande läge.
  • [Menytyp]: Ändra menytypen till (Neddragbart fält) eller (Flytande ikon).
  • [Sök]: Sök efter strategiinformation under pågående spel.
  • [Skärmbild]: Ta en skärmbild. Du kan även ta en serie skärmbilder och fånga ett avgörande ögonblick i ett spel.
  • [Spela in]: Spela in och dela ditt spelande, ansikte och kommentarer.

Tips

 • Du kan dra och flytta (Flytande ikon) till önskad position, till exempel till kanten på skärmen.
 • STAMINA-läget stängs av medan appen Spelförbättrare används. Om du vill prioritera batteritiden sätter du [Spelläge] till [Batteritid prioriteras].