Enhandsläge

Aktivera Enhandsläge för att justera visningsstorleken så att du lättare kan skriva med bara en hand.
  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Skärm] > [Avancerat] > [Enhandsläge].
  2. Tryck på reglaget [Enhandsläge] för att aktivera eller inaktivera funktionen.
  3. Tryck två gånger på (Startskärmsknapp) för att förminska skärmen.
    Avsluta Enhandsläge genom att trycka två gånger på (Startskärmsknapp) igen eller trycka på ett tomt område på skärmen.

Justera skärmens position

  • För att flytta skärmen åt vänster eller höger: tryck på (Ikon för vänsterpil) respektive (Ikon för högerpil).

  • För att flytta skärmen uppåt eller nedåt: dra i de horisontella ränderna vid den storleksändrade skärmens kant.

  • För att ändra storlek på skärmen: dra i (Ikon för att återställa skärmstorlek) vid den storleksändrade skärmens kant.

Tips

  • Du kan krympa skärmen genom att använda Side sense-menyn.