Extern monitor Kontrolläge

Genom att använda kontrolläget kan du kontrollera en ansluten Sony Alpha-kamera och visa dess status på din Xperia-enhet. Du kan även övervaka kamerans funktion under inspelning. Anslut en Sony Alpha-kamera med hjälp av både en HDMI-kabel och en USB-kabel för att använda kontrolläget.

Följande Sony Alpha-kameror kan anslutas till din Xperia-enhet: ILCE-1/ILCE-7SM3/ILCE-7M4.

Se även kamerans bruksanvisning.

Bild som visar hur du ansluter din Xperia till en extern kamera med hjälp av en HDMI-kabel och en USB-kabel

 1. Slå på funktionen [Fjärrdator] från kameramenyn på din kamera och välj sedan USB för anslutningsmetoden.
 2. Anslut din kamera med hjälp av både en HDMI-kabel och en USB-kabel.
 3. Starta appen Extern monitor och tryck sedan på [Läge] > [Kontrolläge] > [Anslut].

  Om inga menyer eller ikoner visas ska du trycka var som helst på skärmen.

  Om en feldialogruta visas ska du bekräfta att kamerainställningarna är konfigurerade på lämpligt sätt och att din kamera är ansluten med hjälp av både en HDMI-kabel och en USB-kabel.

 4. Tryck på (Knapp för att starta inspelning) för att starta inspelning.
  Tryck på (Knapp för att stoppa inspelning) för att avsluta inspelning.

OBS!

 • Du kan inte spara stillbilder på din Xperia-enhet med hjälp av funktionen [Fjärrdator] på din kamera.
 • Anslut en enda kamera till din Xperia-enhet med hjälp av en HDMI-kabel och en USB-kabel. Funktion med flera anslutna kameror är inte garanterad.

Översikt över Kontrolläge för Extern monitor

Bild som visar var de olika parametrarna finns på skärmen för den externa monitorns kontrolläge. Området längst upp, från vänster till höger, 1 och 2. Området till höger, uppifrån och ned, 3 och 4.

 1. Videoinspelning pågår
 2. Status för ansluten kamera
 3. Tryck för att inaktivera kameran.
 4. Tryck för att starta eller stoppa inspelningen.