Ta en sekvens med bilder

Använd funktionen Sekvens med kameraknapp för att ta en sekvens med bilder och sedan välja den bästa bilden.
 1. Tryck på (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.
 2. Tryck på reglaget [Sekvens med kameraknapp] för att aktivera funktionen.
 3. Stäng inställningsmenyn.
  Inställningen sparas.
 4. Tryck länge på kameraknappen eller slutarknappen för att ta en sekvens med bilder.
  Antalet tagna bilder anges i mitten av sökaren.
 5. Avsluta sekvenstagningen genom att släppa kameraknappen eller slutarknappen.
  Alla foton sparas.
 6. Tryck på miniatyren för att visa resultatet.
 7. Bläddra bland de tagna bilderna och välj det foto som du vill spara.
 8. Tryck på (Ikon för sekvenstagning) och välj sedan ett alternativ.

Tips

 • Den här inställningen är aktiverad som standard för slutarknappen. Tryck på slutarknappen och håll kvar fingret för att ta bilder med sekvenstagning.