Rutnät

Med funktionen Rutnät kan du tillämpa ”tredjedelsregeln” och placera viktiga motiv längs stödlinjerna eller där de korsas. Dina foton och videoklipp blir intressantare om du inte alltid har motivet i mitten av bilden.
  1. Tryck på (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.
  2. Tryck på reglaget [Rutnät] för att aktivera eller inaktivera funktionen.
    Inställningen sparas.