Ställa in funktionen Transfer & Tagging add-on-läge

Appen Transfer & Tagging add-on är förinstallerad på enheten. Du kan lägga till IPTC-metadata till foton som är tagna med enheten, lägga till bildtext för dem med mera. Närmare information om Transfer & Tagging add-on-appen finns på https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/.
  1. Tryck på (Ikon för Inställningar) > [Transfer & Tagging add-on-läge] när du använder kameran.
  2. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget.

OBS!

  • Du kan inte ta bilder med sekvenstagning eller med Bokeh-effekt när Transfer & Tagging add-on-läge är aktiverat.
  • Ställ in att enheten ska länka till en kamera eller dator med Transfer & Tagging add-on-appen för att aktivera Transfer & Tagging add-on-läge.