Förbättra ljudet med Dolby Atmos®

När du använder Dolby Atmos blir uppspelningen mer realistisk och tredimensionell.
  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud] > [Ljudinställningar].
  2. Aktivera funktionen Dolby Atmos genom att trycka på reglaget.
  3. Tryck på [Dolby Atmos] för fler alternativ.