Översikt

Beskrivning av framsidan, där varje del visas med ett nummer. Övre del, från vänster till höger, 1 till 6. Höger sida, uppifrån och ned, 7 till 10. Undersidan, från höger till vänster, 11 till 14. 

Bild över baksidan, där varje del visas med ett nummer. Övre del, från vänster till höger, 15 till 19. Området längst upp i mitten, 20. Området längst upp till höger, 21. Höger sida, 22. Området längst upp till vänster, 16 och 23. Området längst ned, 24.

 1. Headsetuttag
 2. Främre kamera
 3. Högtalare (vid örat)/andra högtalare
 4. Närhets-/ljussensor
 5. Andra mikrofon
 6. Laddnings-/aviseringslampa
 7. Volym-/zoomknapp
 8. Strömknapp/fingeravtryckssensor
 9. Genvägsknapp
 10. Kameraknapp
 11. Huvudmikrofon
 12. Huvudhögtalare
 13. Mikro-HDMI-ingång

  Du kan använda din Xperia som kameraskärm eller extraskärm genom att ansluta en videoenhet som har stöd för HDMI-utgång till din Xperia med en mikro-HDMI-kabel.

  OBS!

  • Mikro-HDMI-ingången är endast en ingång. Inga signaler kan matas ut via den här porten.
 14. USB-port/-laddare

  Du kan visa enhetens skärm på en tv eller en annan stor bildskärm genom att använda en USB Type-C®-kabel.

  Det går även att ansluta till internet via en Ethernet-nätverkskabel genom att använda en USB-nätverksadapter som finns i handeln.

  OBS!

  • När du ansluter enheten till en tv eller en annan stor skärm med hjälp av en USB Type-C-kabel måste kabeln vara kompatibel med bildskärmsportens standard. Observera att vissa funktioner eller visst innehåll på din Xperia-enhet eventuellt inte går att visa på tv:n eller skärmen.
  • Det kan hända att vissa USB-nätverkskort inte fungerar som de ska.
 15. Laser AF-sensor
 16. Wi-Fi/Bluetooth/GPS-antenn
 17. Lysdiod för blixt
 18. RGBC-IR-sensor
 19. Huvudkamera
 20. NFC-avkänningsområde
 21. Sekundär mobilantenn
 22. Fjärde mobilantenn/Wi-Fi-antenn
 23. Kortplats för nano-SIM-kort/minneskort
 24. Tredje mobilantenn
 25. Huvudmobilantenn


5G mmWave-antennområde (stöds ej av XQ-AQ52)

Bild över baksidan som visar 5G mmWave-antennområdet.

OBS!

 • Täck inte över enhetens antennområde med din hand eller en hållare. Detta kan försämra kvaliteten på nätverkskommunikationen.