Frigöra utrymme i internminnet

Om enheten börjar bli långsammare eller om appar plötsligt stängs av kan det hjälpa att frigöra utrymme i internminnet.
  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Lagring].
  2. Tryck på [FRIGÖR UTRYMME].
    Om det sitter ett minneskort i enheten väljer du [Delat internt lagringsutrymme] > [FRIGÖR UTRYMME].
  3. Välj appar som inte används så ofta eller gamla filer att radera och följ sedan anvisningarna på skärmen.