Programuppdateringar

Om funktionen för automatisk uppdatering är aktiverad uppdateras dina appar utan att du tillfrågas. Det kan medföra att du inte märker att stora mängder data hämtas. För att undvika potentiellt höga kostnader för dataöverföring kan du inaktivera automatiska uppdateringar eller endast aktivera dem för hämtning via Wi-Fi-anslutning. Funktionen för automatisk uppdatering måste inaktiveras i appen Play Store för att förhindra automatisk uppdatering av appar.
  1. Hitta och tryck på (Ikon för Play Store).
  2. Tryck på (Menyikon) och tryck sedan på inställningsmenyn.
  3. Tryck på menyn för automatisk uppdatering av appar.
  4. Välj önskat alternativ.