Använda genvägsknappen

Genom att trycka på genvägsknappen på enheten kan du snabbt starta en utvald app. Den första gången du trycker på genvägsknappen ombeds du att välja en app att tilldela till knappen.

Ändra den tilldelade appen

  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Genvägsknapp].
  2. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget.
  3. Välj en önskad app från listan.

Tips

  • Du kan ändra apparna i listan genom att trycka på (Ikon för redigering).