Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen

Använd Bluetooth-funktionen för att skicka filer till andra Bluetooth-kompatibla enheter eller för att ansluta till handsfree-tillbehör. Bluetooth-anslutningar fungerar som bäst inom en räckvidd på 10 meter, utan några fasta föremål mellan. Parkoppling krävs för att ansluta till andra Bluetooth-enheter.
  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Anslutningsinställningar].
  2. Tryck på [Bluetooth].
  3. Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Tips

  • Du kan även aktivera eller inaktivera Bluetooth via panelen Snabbinställningar.

OBS!

  • Enheten kan inte ansluta trådlöst till alla typer av Bluetooth-enheter. Sony garanterar inte att alla Bluetooth-enheter är kompatibla med din enhet.
  • För att säkra Bluetooth-kommunikationen stöder enheten en säkerhetsfunktion som är kompatibel med Bluetooth-standarderna. Det kan dock hända att säkerheten är otillräcklig beroende på inställningarna osv. Var medveten om säkerhetsriskerna när du använder Bluetooth-funktionen.
  • Observera att Sony inte ansvarar för eventuella dataläckor som kan uppstå vid kommunikation via Bluetooth-anslutningen.