Extern monitor Strömningsläge

Appen Extern monitor har stöd för direktströmning med RTMP.
 1. Starta appen Extern monitor och anslut en videoenhet.
 2. Tryck på (Ikon för Inställningar) > [Inst. för strömning].
  Om inga menyer eller ikoner visas ska du trycka var som helst på skärmen.
 3. Tryck på [Anslut till] och välj sedan metod för RTMP-strömning.
  • [Anpassad RTMP]: Välj för att strömma med RTMP och ställ sedan in [URL för RTMP-ström] och [RTMP-strömnyckel].
  • [YouTube™]: Välj för att strömma med YouTube och ställ sedan in [YouTube™-konto] och [YouTube™-liveevent]. Tryck på [Skapar ny händelse] för att skapa en ny händelse.
 4. Tryck på [Läge] och välj sedan [Strömningsläge].
 5. Tryck på (Strömningsknapp) för att börja strömma.
  Tryck på (Strömningsknapp) för att sluta strömma.

OBS!

 • När du använder appen Extern monitor måste du följa direktströmningstjänstens villkor och kraven gällande direktströmning.
 • Beroende på direktströmningstjänsten kan villkor eller specifikationer ändras eller läggas till utan föregående meddelande.
 • Om direktströmningen inte fungerar korrekt kan du prova att byta nätverkstyp. För att byta nätverkstyp ska du hitta och trycka på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort], välja ett SIM-kort, trycka på [Önskad nätverkstyp] och sedan välja nätverkstyp. Vilka nätverkstyper som är tillgängliga beror på ditt avtal.
 • Om du väljer [YouTube™] för inställningen [Anslut till] kommer strömningsdestinationen att vara en enda kanal som är kopplad till ditt Google-konto. Om du har flera registrerade kanaler och vill specificera strömningsdestinationen väljer du [Anpassad RTMP] för inställningen [Anslut till].

Tips

 • För att göra strömningen stabilare kan du justera inställningarna i kategorin [Video] utifrån direktströmningstjänstens specifikationer, nätverkets bandbredd och nätverkets status. Tryck på (Ikon för Inställningar) > [Inst. för strömning] > [Max upplösning], [Max bildhastighet] eller [Videokvalitet] och välj sedan ett alternativ. Du kan välja mellan alternativen nedan.
  Max upplösning Max bildhastighet

  (fps)

  Videokvalitet (bithastighet för strömning)
  Låg Medel Hög
  3840 x 2160 60/50 20000 kbps 35500 kbps 51000 kbps
  30 eller lägre 13000 kbps 23500 kbps 34000 kbps
  1920 x 1080 60/50 4500 kbps 6750 kbps 9000 kbps
  30 eller lägre 3000 kbps 4500 kbps 6000 kbps
  1280 x 720 60/50 2250 kbps 4125 kbps 6000 kbps
  30 eller lägre 1500 kbps 2750 kbps 4000 kbps
 • Vid strömning är värdena för upplösning, bildrutehastighet och videokvalitet som har ställts in i kategorin [Video] de övre gränserna. Om värdena för videoingången från den anslutna externa kameran är lägre än inställningarna som har ställts in i kategorin [Video] kommer videon att strömmas med inställningarna från den anslutna externa kameran.
 • Störningar eller avbrott av videobilder och ljud kan inträffa vid låga kommunikationshastigheter, t.ex. vid strömning på en plats där signalkvaliteten är dålig eller vid rörelse. I detta fall kan följande inställningar förbättra video- och ljudförhållanden.
  • Tryck på (Ikon för Inställningar) > [Inst. för strömning] > [Max upplösning] och välj sedan [1280 x 720].
  • Tryck på (Ikon för Inställningar) > [Inst. för strömning] > [Videokvalitet] och välj sedan [Låg].

Översikt över Strömningsläge för Extern monitor

Bild som visar var de olika parametrarna finns på skärmen för den externa monitorns strömningsläge. Området längst upp, 1. Området till höger, uppifrån och ned, 2 och 3. Området till vänster, 4.

 1. Strömningsindikator/strömningstid/bithastighet för strömning (visas endast under strömning)
 2. Tryck för att stänga av eller sätta på mikrofonen.
 3. Tryck för att börja eller sluta strömma.
 4. Nätverksstatus