Uppdatera enheten med en dator

  1. Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
  2. Dra ned statusfältet och tryck sedan på [Android-system] bredvid (USB-ikon).
  3. Tryck på [Tryck för fler alternativ.] och därefter på [Filöverföring].
  4. Dator: Starta Xperia Companion, om det inte startas automatiskt.
    Kontrollera att datorn har åtkomst till Internet.
    Om en ny programvaruuppdatering hittas så visas ett popup-fönster.
  5. Följ anvisningarna på skärmen för att köra de programvaruuppdateringar som är relevanta.

OBS!

  • Om programmet Xperia Companion inte är installerat på datorn kan du söka efter Xperia Companion på Sonys webbplats för kundsupport för att hämta det.