Använda enheten som plånbok

Du kan använda enheten för att betala för varor utan att behöva använda din riktiga plånbok och hantera alla betalningstjänster på ett och samma ställe. Kom ihåg att aktivera NFC-funktionen när du ska göra en betalning, innan du rör vid kortläsaren med enheten.
  1. Kontrollera att NFC är aktiverat på enheten.
  2. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar och aviseringar] > [Särskild åtkomst för app] > [Tryck och betala].
    Du hittar inställningen under [Avancerat].
    En lista med betalningstjänster visas.
  3. Hantera betalningstjänsterna efter önskemål och behov.
    Du kan till exempel ändra din standardbetalningstjänst.

OBS!

  • Det är inte säkert att mobila betalningstjänster är tillgängliga i din region. För enheter med dubbla SIM-kort stöds NFC-initierade betalningar endast för NFC-aktiverade SIM-kort på SIM-kortplats 1.