Hitta enhetens IMEI-nummer

Enheten har ett eller två unika identifieringsnummer som kallas IMEI eller produkt-ID. Du bör spara en kopia av detta/dessa nummer. Numret/numren kan behövas om enheten blir stulen eller när du kontaktar supporten.

Visa IMEI-numret/-numren med hjälp av knappsatsen

  1. Hitta och tryck på (Ikon för telefon).
  2. Tryck på (Ikon för knappsats).
  3. Skriv *#06# med knappsatsen. IMEI-numret/-numren visas automatiskt.

Visa IMEI-numret/-numren på hållaren

Beskrivning av hur man kan se IMEI-numret eller IMEI-numren längst upp till vänster på enheten, sett framifrån.

  1. Dra ut SIM-korthållaren. IMEI-numret/-numren visas på hållaren.