Använda Side sense

Du kan trycka på Side sense-fältet på kanten av skärmen eller föra en hand längs det för att förenkla användningen av enheten. Du kan visa Meny för Side sense som en genväg till appar och inställningar eller menyn Flerfönster för att välja två appar i läget för delad skärm. Det går även att återgå till föregående skärm genom att dra nedåt längs Side sense-fältet på kanten av skärmen. Se till att trycka på eller dra fingret inom Side sense-fältet.

Beskrivning av sidosensorns effektiva område.

OBS!

  • Side sense går inte att använda i vissa situationer, till exempel när skärmen visas i landskapsläge.

Visa Meny för Side sense

Tryck två gånger på Side sense-fältet för att aktivera Meny för Side sense.

Beskrivning av hur man trycker två gånger på skärmens långsida.

Tips

  • För att lämna Meny för Side sense trycker du två gånger på Side sense-fältet eller på ett tomt område på skärmen.

Visa menyn Flerfönster

Dra med fingret uppåt längs Side sense-fältet för att visa Flerfönster menyn.Följ anvisningarna på skärmen för att lägga till appar till en delad skärm.

Beskrivning av hur man drar fingret uppåt längs skärmens långsida.

Återgå till föregående skärm med hjälp av sidosensorn

Dra fingret nedåt längs Side sense-fältet för att återgå till föregående skärm.

Beskrivning av hur man drar fingret nedåt längs skärmens långsida.