Ladda enheten

Du kan ladda enheten från ett vägguttag eller en dator. Du kan använda enheten medan den laddas.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta upp till 10 minuter innan enheten reagerar på laddningen. Under den tiden kan det hända att skärmen är helt svart och att ingen laddningsikon visas. Det kan ta några timmar för ett helt urladdat batteri att laddas fullt. Laddningshastigheten kan påverkas av omgivningstemperaturen.

Använd alltid originalladdaren från Sony och en USB-kabel som är avsedd för just din Xperia-modell, eftersom andra typer av laddare kan ge längre laddningstid, inte ladda alls eller till och med skada enheten.

OBS!

 • Enheten har ett inbyggt, uppladdningsbart batteri som endast kan bytas av ett auktoriserat Sony-reparationscenter. Försök aldrig öppna eller montera isär enheten själv. Om du gör det kan skador uppstå och garantin sluta gälla.

Tips

 • Det går snabbare att ladda enheten via ett vägguttag än via datorn. Du kan använda enheten medan den laddas.

Beskrivning av hur man laddar enheten

 1. Anslut den ena änden av USB-kabeln till laddaren (eller till USB-porten på en dator).
 2. Anslut den andra änden av kabeln till USB-porten på enheten.
  Aviseringslampan tänds när laddningen påbörjas.
 3. När enheten är fulladdad kopplar du bort kabeln från enheten genom att dra den rakt ut.
  Se till att du inte böjer kontakten.

Aviseringslampa för batteristatus

 • Grön: Batteriet laddas och laddningsnivån är högre än 90 %
 • Orange: Batteriet laddas och laddningsnivån är 15–90 %
 • Röd: Batteriet laddas och laddningsnivån är lägre än 15 %

OBS!

 • Det är viktigt att den medföljande USB-kabeln används eftersom andra typer av USB-kablar kan skada enheten.

Tips

 • Om batteriet är helt urladdat kan det ta upp till 10 minuter innan aviseringslampan tänds och laddningsikonen visas.