NFC (Near Field Communication)

NFC är en trådlös teknik med en maximal räckvidd på en centimeter, så enheterna som ska utbyta data måste hållas nära varandra.

NFC-avkänningsområdet sitter på enhetens baksida. Håll enheten mot den andra enheten eller en NFC-läsare, så att N-märkena vidrör varandra. Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen och att enhetens skärm är aktiv och upplåst.

OBS!

  • Vid användning av vissa appar kan en del NFC-funktioner vara aktiverade även när enheten är avstängd. Observera att inte alla enheter har stöd för den här funktionen.

Skanna NFC-taggar

Du kan skanna olika typer av NFC-taggar med enheten och på så sätt få ytterligare information, till exempel webbadresser. Du kan till exempel skanna taggar på affischer, reklamtavlor eller bredvid en produkt i en butik.

  1. Placera enheten över taggen så att N-märket vidrör den. Enheten skannar taggen och visar det inlästa innehållet. Tryck på innehållet i taggen för att öppna den.


Ansluta till en NFC-kompatibel enhet

Du kan ansluta enheten till andra NFC-kompatibla enheter från Sony, till exempel en högtalare eller ett par hörlurar. Se användarhandboken för den kompatibla enheten för att få närmare information när du ska upprätta den här typen av anslutning.

OBS!

  • Du kan behöva ha Wi-Fi eller Bluetooth aktiverat på båda enheterna för att anslutningen ska fungera.