QR Code-läsare

Du kan skanna in en QR Code.
  1. Tryck på (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.
  2. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget [QR Code-läsare].
    Inställningen sparas.

Skanna en QR Code

  1. Rikta kameran mot den QR Code som du vill skanna in.
  2. Tryck på aviseringen som visas.

    Om aviseringen inte visas ska du dra statusfältet nedåt så att aviseringspanelen öppnas och sedan bekräfta den.

Tips

  • För att visa QR Code-aviseringen på kameraappens skärm ska du hitta och trycka på [Inställningar] > [Appar] > [Kamera] > [Aviseringar] > [QR Code-läsare] och sedan trycka på reglaget [Visa på skärmen] för att aktivera funktionen med [Standard] valt.