Kontrollera appars batteriförbrukning

Det går att kontrollera batteriförbrukningen för appar och ändra inställningarna vid behov.
  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar och aviseringar].
  2. Välj en app och se dess batteriförbrukning under [Batteri].
    Du hittar inställningen under [Avancerat].