Smart bakgrundsbelysning

Funktionen Smart bakgrundsbelysning ser till att skärmen är på så länge du håller enheten i handen. När du har lagt ned enheten stängs skärmen av utifrån din inställning för viloläge.
  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Skärm] > [Avancerat] > [Smart bakgrundsbelysning].
  2. Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera funktionen.