Aktivera timern för selfies med handflatan

Använd Handstyrd slutare för att starta timern automatiskt och ta ett foto när kameran känner av din hand. Funktionen Handstyrd slutare går bara att använda när den främre kameran används.
  1. Tryck på (Ikon för att byta kamera) när du använder kameran för att aktivera den främre kameran.
  2. Tryck på (Ikon för Inställningar).
  3. Tryck på [Autofotografering] > [Handstyrd slutare].
  4. Stäng inställningsmenyn.
    Inställningen sparas.
  5. Vänd handflatan med fingrarna rakt uppåt mot kameran.
    När handen detekteras av kameran startas timern och en selfie tas.