Namnge enheten

Du kan ge enheten ett namn. Detta namn visas för andra enheter när du har aktiverat Bluetooth-funktionen och din enhet är inställd att vara synlig.
  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Parkoppla en ny enhet].
  2. Tryck på [Enhetens namn].
  3. Skriv in ett namn för enheten.
  4. Tryck på [Byt namn].