Připojování k zařízení USB

Kompatibilní zařízení USB

  • Zařízení USB vyhovující protokolu UMS, USB Mass Storage

Se systémem nemusejí některá zařízení USB fungovat, i když splňují výše uvedené podmínky.

Použití zařízení iPhone/iPod přes připojení USB není podporováno.

  1. Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte volbu [USB].
  2. Připojte zařízení USB k portu(USB) na systému.

Poznámka

  • Adaptér USB (není součástí dodávky) lze použít pro připojení zařízení USB k systému v případě, že nelze toto zařízení USB připojit k portu(USB) na systému.