Na displeji se zobrazí [NO FILE].

  • Systém přešel do režimu aktualizace softwaru a všechny ovládací prvky (kromě tlačítka (napájení)) jsou deaktivovány. Stisknutím tlačítka (napájení) na systému zrušíte aktualizaci softwaru.