Při zapnutí systému je slyšet zvuk klikání.

  • Jedná se o provozní zvuk, který je slyšet např. při zapnutí či vypnutí systému. Nejedná se o poruchu.