Je slyšet akustická zpětná vazba.

  • Snižte hlasitost.

  • Přesuňte mikrofon a kytaru dále od systému, nebo změňte směr mikrofonu.