Ukončení připojení BLUETOOTH (po použití)

  1. Stiskněte tlačítko BLUETOOTH/PAIRING na systému.

    Na displeji se zobrazí [BT AUDIO].

Poznámka

  • V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být připojení BLUETOOTH po zastavení přehrávání automaticky ukončeno.