Provádění úvodního prohledání DAB

Pokud jste se přestěhovali do jiné oblasti, proveďte úvodní prohledání DAB k aktualizaci stanic DAB/DAB+.

  1. Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte volbu [TUNER DAB].
  2. Stiskněte tlačítko TUNER MENU.
  3. Stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) vyberte volbu [INITIAL SCAN] a stiskněte tlačítko(zadat).
  4. Stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) vyberte položku [YES] a stiskněte tlačítko(zadat).

Poznámka

  • Nepodporuje-li daná země či oblast vysílání DAB/DAB+, zobrazí se na displeji [NoSIGNAL].

  • Když provedete výše uvedenou operaci, dojde k vymazání všech předvolených stanic.

  • Před odpojením kabelu (pokojové) antény DAB/FM ověřte, že je systém vypnutý, aby se zachovala vaše vlastní nastavení DAB/DAB+.