Výběr kvality přehrávání audiostreamingu BLUETOOTH (kodeku)

Ze zařízení BLUETOOTH lze aktivovat přijetí kodeku AAC, LDAC či SBC.

Kodeky AAC/LDAC lze vybrat pouze v případě, že zařízení BLUETOOTH kodeky AAC/LDAC podporuje.

 1. Stiskněte tlačítko OPTIONS.

  Na displeji se zobrazí nabídka voleb.

 2. Opakovaným stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) vyberte položku [BT CODEC] a stiskněte tlačítko(zadat).
 3. Opakovaným stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) vyberte nastavení a stiskněte tlačítko(zadat).
  • [AUTO]: Zaktivujte přijetí ve formátu kodeku AAC či LDAC v závislosti na schopnostech zařízení BLUETOOTH.

  • [SBC]: Přijetí ve formátu kodeku SBC.

  K ukončení nabídky voleb stiskněte tlačítko OPTIONS.

Tip

 • LDAC je technologie kódování zvuku vyvinutá společností Sony umožňující přenos zvukového obsahu s vysokým rozlišením (Hi-Res) i přes připojení BLUETOOTH. Na rozdíl od jiných technologií kódování, jež jsou kompatibilní s BLUETOOTH, jako je SBC, LDAC funguje bez převodu zvukového obsahu Hi-Res na nižší rozlišení*1, a navíc oproti jiným technologiím umožňuje přenos přibl. třikrát více dat*2 přes bezdrátovou síť BLUETOOTH včetně impozantní kvality zvuku pomocí účinného kódování a optimalizovaného sdružování dat.

  *1 S výjimkou obsahu formátu DSD.

  *2 Ve srovnání s volbou SBC (Subband Codec), když je vybrána přenosová rychlost 990 kb/s (96/48 kHz) nebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Poznámka

 • Je-li vybrán kodek AAC či LDAC, lze využívat vysokou kvalitu zvuku. Pokud není slyšet zvuk AAC či LDAC ze zařízení nebo je zvuk přerušován, vyberte volbu [SBC].

 • Změníte-li toto nastavení, když je systém připojen k zařízení BLUETOOTH, dojde k odpojení zařízení BLUETOOTH. Chcete-li se k zařízení BLUETOOTH připojit, sestavte připojení BLUETOOTH znovu.