Dlouhou dobu se zobrazuje [READING], nebo dlouho trvá, než se spustí přehrávání.

  • Proces načítání může trvat dlouho v následujících případech.

    • Na zařízení USB je mnoho složek či souborů. Podrobnosti viz „Poznámky k přehratelným souborům“ v části Přehratelné disky či soubory na discích/zařízení USB.

    • Struktura souborů je velmi složitá.

    • Paměťová kapacita je nadměrná.

    • Vnitřní paměť je fragmentovaná.