Zpívání karaoke

Pomocí funkce Karaoke lze využívat zpívání typu karaoke.

 1. Opakovaným stisknutím tlačítka MIC/GUITAR LEVEL - na systému snižte úroveň hlasitosti mikrofonu na minimum.
 2. Opakovaným stisknutím tlačítka GUITAR na systému vyberte volbu [OFF].
 3. Připojte mikrofon (není součástí dodávky) ke konektoru MIC/GUITAR na systému.
 4. Spusťte přehrávání hudby a nastavte hlasitost mikrofonu.

  Opakovaným stisknutím tlačítka MIC ECHO si přidejte efekt echa.

 5. Začněte zpívat společně s hudbou.

Poznámka

 • Dojde-li k akustické zpětné vazbě, systém na několik sekund automaticky sníží zvuk mikrofonu.

 • Pokud zpětná vazba přetrvává, postupujte takto:

  • přesuňte mikrofon dále od systému,

  • změňte nasměrování mikrofonu,

  • opakovaně stiskněte tlačítko MIC/GUITAR LEVEL - na systému,

  • opakovaným stisknutím tlačítka MIC ECHO nastavte úroveň echa.

 • Zvuk mikrofonu není přenášen do zařízení USB v průběhu přenosu USB.

 • Úroveň hlasitosti mikrofonu nelze nastavit pomocí tlačítek VOL (hlasitost) +/- (VOLUME/DJ CONTROL na systému). Opakovaným stisknutím tlačítek MIC/GUITAR LEVEL -/+ na systému nastavte úroveň hlasitosti mikrofonu.

 • Při použití funkce Wireless Party Chain či Stereo Pair je zvuk z mikrofonu generován pouze na systému, ke kterému je mikrofon připojen.

 • Je-li zvuk procházející mikrofonem příliš hlasitý, může dojít k jeho zkreslení. Opakovaným stisknutím tlačítka MIC/GUITAR LEVEL - na systému snižte hlasitost mikrofonu.