Využití více audiosystémů pro bezdrátové přehrávání (funkce Wireless Party Chain)

Párty lze oživit vyšší hlasitostí pomocí připojení více zařízení, která jsou kompatibilní s funkcí Wireless Party Chain.

První systém v připojovaném řetězci se stane hostitelským systémem, jenž sdílí hudbu s ostatními systémy (hostujícími systémy).

Kompatibilní zařízení:

Viz https://www.sony.net/smcqa/.


Před obsluhou systému ověřte, že jsou všechny připojované systémy ve vzdálenosti do 1 m od zařízení.

 1. Zaktivujte funkci BLUETOOTH na všech systémech.

  Následující operace je příklad aktivace funkce BLUETOOTH na zařízení MHC-V13. Viz návod k použití dodávaný se zařízením, které slouží k instalaci jiných zařízení kompatibilních s funkcí Wireless Party Chain.

  1. Zapněte systém stisknutím tlačítka(napájení).

  2. Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí volba [BLUETOOTH].

 2. Nainstalujte první systém jako hostitelský systém.

  Následující operace je příklad instalace zařízení MHC-V13 jako prvního systému. Viz návod k použití dodávaný se zařízením, které slouží k instalaci jiných zařízení kompatibilních s funkcí Wireless Party Chain.

  1. Ověřte, že je na displeji zobrazena volba [BT AUDIO].

   Pokud tomu tak není, proveďte krok číslo 1.

  2. Připojte zařízení BLUETOOTH k systému přes připojení BLUETOOTH.

   Podrobnosti viz Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH.

   Když dojde k sestavení připojení BLUETOOTH, zobrazí se na displeji název zařízení BLUETOOTH.

  3. Stiskněte tlačítko W. PARTY CHAIN na systému.

   Na displeji bliká [CHAINING].

   Jakmile systém přejde do režimu instalace funkce Wireless Party Chain, dojde k automatickému ukončení připojení k zařízení BLUETOOTH.

 3. Připojte druhý či následující systém jako hostující systém.

  Následující operace je příklad připojení zařízení MHC-V13 jako druhého či následujícího systému. Viz návod k použití dodávaný se zařízením, které slouží k připojení jiných zařízení kompatibilních s funkcí Wireless Party Chain.

  1. Ověřte, že je na displeji druhého či následujícího systému zobrazena volba [BT AUDIO].

   Pokud tomu tak není, proveďte krok číslo 1.

  2. Stiskněte tlačítko W. PARTY CHAIN na druhém či následujícím systému.

   Tip

   • Připojte druhý systém do 1 minuty. Po 1 či více minutách dojde ke zrušení nastavení systému.

   Na displeji prvního systému se zobrazí [HOST] (Hostitel).

   Na displeji druhého či následujícího systému se zobrazí [GUEST XX]* (Host XX).

   * XX označuje číslo, které se přiřadí zařízení připojenému jako hostující systém.

  3. Chcete-li připojit další systémy, zopakujte krokyčíslo 3– 1 a číslo 3– 2.

   Tip

   • Při připojování třetího či následujícího systému připojte každý z nich do 30 sekund od připojení toho předchozího. Po 30 či více sekundách dojde ke zrušení nastavení systému.

   • Chcete-li přidat další systém po připojení (30 sekund či více), přidržte tlačítko W. PARTY CHAIN na prvním systému stisknuté a pak proveďte krokyčíslo 3– 1 a číslo 3– 2.

 4. Po připojení posledního hostujícího systému počkejte 30 sekund.

  Na displeji hostitelského systému přestane blikat [P.CHAIN] a zařízení BLUETOOTH se znovu připojí k hostitelskému systému.

 5. Spusťte přehrávání na zařízení BLUETOOTH.

  Spusťte přehrávání na připojeném zařízení BLUETOOTH a nastavte hlasitost.

  Ze všech systémů se přehrává stejná hudba.

  Při nastavování hlasitosti na zařízení BLUETOOTH či hostitelském systému se automaticky nastaví hlasitosti hostujících systémů.* U hostujících systémů lze také vzájemně nastavit hlasitost.

  * V závislosti na připojeném zařízení nemusí být hlasitost synchronizována s hlasitostí, kterou jste nastavili na hostitelském systému.

Synchronizace nastavení v připojení Wireless Party Chain

Když dojde k sestavení Wireless Party Chain, změní se na hostitelském systému a hostujících systémech následující nastavení:

 • Nastavení MEGA BASS na hostujících systémech jsou synchronizována s hostitelským systémem.

 • Nastavení Karaoke (Vokální fader, Ovládání tóniny a Echo mikrofonu) je vypnuto na hostitelském systému i hostujících systémech.

 • Nastavení Speaker Light na hostujících systémech jsou synchronizována s hostitelským systémem.

 • Efekt DJ je vypnut na hostitelském systému i hostujících systémech.

 • Nastavení zvukového pole jsou vrácena na výchozí hodnoty na hostitelském systému i hostujících systémech.

 • Když je nastavena hlasitost na hostitelském systému, je synchronizována hlasitost na všech hostujících systémech s hlasitostí na hostitelském systému. Nicméně i když je nastavena hlasitost na hostujícím systému, nezmění se hlasitost na hostitelském systému.

 • Když je hostitelský systém vypnut, vypnou se také hostující systémy.

Tip

 • Funkci Wireless Party Chain lze také obsluhovat v aplikaci „Sony | Music Center“.

 • To, co vše lze s funkcí Wireless Party Chain dělat, závisí na připojených systémech.

 • Při použití funkce Wireless Party Chain dojde k automatickému přepnutí kodeku na SBC.

Poznámka

 • Při sledování filmů pomocí funkce Wireless Party Chain může dojít ke zpoždění mezi videem a zvukem.

 • Funkce Wireless Party Chain je k dispozici pouze tehdy, když je systém ve funkci BLUETOOTH.

 • Když používáte funkci Wireless Party Chain tím způsobem, že připojíte více typů audiosystémů, v závislosti na pořadí připojených systémů nemusí fungovat osvětlení. V takovém případě nastavte systém, jehož osvětlení nefunguje, jako hostitelský systém.

 • Když je funkce Wireless Party Chain aktivní, nelze vybrat jiný systém jako nový hostitelský systém.

 • Když používáte mikrofon nebo hrajete na kytaru na hostitelském systému, není generován zvuk z hostujících systémů.

 • Na hostujících systémech nefungují funkce Autom. pohotovostní režim a Časovač vypnutí.