Použití hlasové indikace

DŮLEŽITÉ: HLASOVÁ INDIKACE PRO TENTO SYSTÉM JE DOSTUPNÁ POUZE V ANGLIČTINĚ.

 1. Stiskněte tlačítko OPTIONS.
 2. Opakovaným stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) vyberte položku [VOICE GUIDANCE] a stiskněte tlačítko(zadat).
 3. Stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) vyberte položku [ON] a stiskněte tlačítko(zadat).

  Dojde k aktivaci hlasové indikace.

  K ukončení nabídky voleb stiskněte tlačítko OPTIONS.

  V závislosti na stavu systému je výstup hlasové indikace generován ze systému takto:

  • Při nastavení systému do režimu párování: „BLUETOOTH pairing“

  • Při připojení k zařízení BLUETOOTH: „BLUETOOTH connected“

  • Při odpojení od zařízení BLUETOOTH: „BLUETOOTH disconnected“

  • Při nastavení výstupního režimu během funkce Stereo Pair: „Left/Right“

Deaktivace hlasové indikace

Vyberte hodnotu [OFF] v krokučíslo 3.

Poznámka

 • V některých případech může dojít ke zpoždění výstupu hlasové indikace, nebo hlasová indikace nemusí fungovat.