Aktualizace předinstalovaného softwaru

Software tohoto systému může být v budoucnu aktualizován. Předinstalovaný software systému můžete zaktualizovat z webové stránky podpory. Pro aktualizace softwaru postupujte podle pokynů on-line.