Zařízení BLUETOOTH nedetekuje systém, nebo se na displeji zobrazí [BT OFF].

  • Nastavte signál BLUETOOTH na volbu [BT ON].