Bezdrátový poslech hudby pomocí dvou systémů (funkce Stereo Pair)

Pro použití této funkce jsou potřeba dva systémy stejného modelu. Připojením dvou systémů přes připojení BLUETOOTH lze hudbu využívat výkonnějším způsobem.

V následujících krocích jsou tyto systémy popsány jako „hostitelský systém“ a „hostující systém“.

Poznámka

 • Pro použití této funkce nezapomeňte nainstalovat aplikaci „Sony | Music Center“ na své zařízení BLUETOOTH.

 • Ověřte, že došlo ke spárování zařízení BLUETOOTH jak s hostitelským, tak i s hostujícím systémem. Podrobnosti o operaci párování viz Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH.

 1. Umístěte dva systémy stejného modelu do vzdálenosti 1 m od sebe.
 2. Zapněte hostitelský i hostující systém.
 3. Stisknutím tlačítka BLUETOOTH/PAIRING na hostitelském i hostujícím systému vyberte funkci BLUETOOTH.

  Na displeji se zobrazí volba [BLUETOOTH].

 4. Připojte hostitelský systém k zařízení BLUETOOTH přes připojení BLUETOOTH. (Viz Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH.)
 5. Spusťte aplikaci „Sony | Music Center“ a postupem podle pokynů na obrazovce nainstalujte funkci Stereo Pair pro hostitelský i hostující systém.

  Na displeji hostitelského systému se zobrazí volba [HOST] a na displeji hostujícího systému se zobrazí volba [GUEST].

 6. Nastavte výstupní režim na zařízení BLUETOOTH pomocí aplikace „Sony | Music Center“.
  • Volba [Stereo mode - right]: Generuje monofonní zvuk pravého kanálu na hostitelském systému a zvuk levého kanálu na hostujícím systému.

  • Volba [Stereo mode - left]*: Generuje monofonní zvuk levého kanálu na hostitelském systému a zvuk pravého kanálu na hostujícím systému.

   * Výchozí nastavení

 7. Spusťte přehrávání na zařízení BLUETOOTH a nastavte hlasitost.

Synchronizace nastavení pomocí funkce Stereo Pair

 • Při sestaveném připojení Stereo Pair jsou mezi hostitelským a hostujícím systémem synchronizována následující nastavení:

  • Hlasitost

  • MEGA BASS

  • Zvukové pole a Vlastní ekvalizér

  • Efekt DJ

  • Osvětlení

 • Když jsou výše uvedená nastavení na hostujícím nebo hostitelském systému změněna, dojde na druhém systému k synchronizaci nastavení.

 • Když je hostitelský systém vypnut, dojde také k vypnutí hostujícího systému.

Deaktivace funkce Stereo Pair

Použijte aplikaci „Sony | Music Center“ a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tip

Poznámka

 • Když na hostitelském systému používáte mikrofon nebo hrajete na kytaru, nebude zvuk generován na hostujícím systému.

 • Při použití funkce Stereo Pair nefungují na hostujícím systému tyto operace:

  • Časovač vypnutí

  • Autom. pohotovostní režim

  • Dětský zámek

  • Vokální fader, Ovládání tóniny a Režim skóre

  • Ovládání systému pomocí dálkového ovladače

 • Resetujete-li jeden ze dvou systémů při použití funkce Stereo Pair, zajistěte vypnutí druhého systému.