Přehrávání disku

Na systému lze přehrávat disk postupem podle následujících kroků.

  1. Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte volbu [CD].
  2. Stisknutím tlačítka PUSH OPEN/CLOSE na systému otevřete víko disku, vložte disk štítkem nahoru doprostřed diskové jednotky a zatlačte na střed disku, až zapadne na místo.

  3. Dalším stisknutím tlačítka PUSH OPEN/CLOSE na systému víko disku zavřete.

    Netlačte silně na víko disku pro jeho zavření, protože by mohlo dojít k závadě.

  4. Stisknutím tlačítka (přehrát) spusťte přehrávání.

Ostatní obsluha

Funkce nemusí fungovat v závislosti na disku či souboru.

Obsluha Akce
Zastavení přehrávání Stiskněte tlačítko(zastavit).
Pozastavení přehrávání Stiskněte tlačítko(pozastavit).
Obnovení přehrávání nebo návrat k normálnímu přehrávání Stiskněte tlačítko(přehrát).
Zrušení bodu obnovení Stiskněte dvakrát tlačítko(zastavit).
Výběr skladby či souboru Stiskněte tlačítko(předchozí) nebo(další) během přehrávání.
Spěšné vyhledání bodu při posunu rychle vpřed či rychle zpět (Zamknout hledání) Stiskněte tlačítko(rychle zpět) nebo(rychle vpřed) během přehrávání. Stisknutím tlačítka(přehrát) obnovte přehrávání.